CRI Online
 

درس چهل و یکم پرداختن هزینه ها در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:08:09        cri

چ: حالا، کلمات این درس را مرور کنیم. 您好,需要帮忙吗?

ت: 您好,需要帮忙吗?

چ:要帮忙吗? یعنی آیا به کمک نیاز دارید؟

ت: 要帮忙吗?

چ:我交电话费。می خواهم هزینه تلفن را پرداخت کنم.

ت: 我交电话费。

چ:电话费 یعنی هزینه تلفن

ت: 电话费

چ:我交电费。می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم.

ت: 我交电费。

چ:电费 یعنی هزینه برق

ت: 电费

چ:银行星期日休息吗?

ت: 银行星期日休息吗?

چ:银行 یعنی بانک

ت: 银行

چ:休息 یعنی تعطیل بودن

ت: 休息

چ: 银行星期日休息吗?

ت: 银行星期日休息吗?یعنی بانکها در روز یکشنبه تعطیل است یا نه؟

چ: گفتگوهای امروز را مرور می کنیم.

گفتگوی اول:

您好。需要帮忙吗?

嗯。我交电话费。

请跟我来。

谢谢。

不客气。

گفتگوی دوم:

您好。需要帮忙吗?

是的。我交电费。

请您到第三个窗口。

گفتگوی سوم:

银行星期日休息吗?

不休息。早上9点开门。

明天早上我就去交费。

چن: حالا ،باهم دانستیهای فرهنگ چین را گوش می کنیم.

دانستنی های فرهنگ چین :

بانکها در زندگی مردم چین نقش مهمی ایفا می کنند. مردم به غیر از سپرده گذاری و گرفتن پول، می توانند هزینه تلفن، اینترنت، برق را در بانک بپردازند و یا از بانک وام بگیرند و در آن اقدام به تبدیل ارز نمایند . در برخی از بانک ها اوراق قرضه و بهادار نیز به فروش می رسد . مردم بخصوص اخیرا به خرید سهام علاقه مند شده اند زیرا ممکن است به یکباره سود زیادی را برای آنان در برداشته باشد .

چن: بسیار خوب ،به پایان کار امروز رسیدیم و قبل از وداع یک آزمون

تبریزی: به ما بگویید " می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم" به زبان چینی ،چطور گفته می شود ؟

چن: اگر شما جواب این سوال را می دانید، لطفا برای ما ایمیل کنید . بار دیگر ایمیل برنامه را برای شما تکرار می کنیم .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید