CRI Online
 

درس چهل و یکم پرداختن هزینه ها در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:08:09        cri

ت: در درسهای گذشته گفتیم که در چین ما در بانک هزینه ها را پرداخت می کنیم.

چ: کارکنان بانک ممکن است این طور بگویند "سلام، می توانم به شما کمک کنم؟"

چ:您好,需要帮忙吗?

ت: 您好,需要帮忙吗?

چ:您好 یعنی سلام

ت: 您好

چ: 要 یعنی به چیزی نیاز داشتن

ت: 要

چ:帮忙 یعنی کمک کردن

ت: 帮忙

چ: 吗واژه کمکی است که جمله را سوالی می کند .

ت: 吗؟

چ:您好,需要帮忙吗?

ت: 您好,需要帮忙吗?سلام، می توانم به شما کمک کنم؟

گفتگوی اول:

您好。需要帮忙吗?

嗯。我交电话费。

请跟我来。

谢谢。

不客气。

چ:您好 یعنی سلام

ت: 您好

چ:要帮忙吗? یعنی آیا به کمک نیاز دارید؟

ت: 要帮忙吗?

چ: 吗واژه کمکی است که جمله را سوالی می کند . جواب به این سوال معمولا 是 یا 不是 است. مثلا: 您需要帮忙吗? یعنی که آیا شما به کمک نیاز دارید؟

ت: 您需要帮忙吗?

چ: 银行星期日休息吗? یعنی آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است ؟

ت: 银行星期日休息吗?

چ:她是你的朋友吗? یعنی آیا او دوست شماست؟

ت: 她是你的朋友吗?

چ:您好,需要帮忙吗? یعنی سلام، آیا می توانم به شما کمک کنم؟

ت: 您好,需要帮忙吗?

گفتگوی اول:

您好。需要帮忙吗?

嗯。我交电话费。

请跟我来。

谢谢。

不客气。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید