CRI Online
 

درس چهل و یکم پرداختن هزینه ها در بانک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:08:09        cri

ت: چطور می توانم گویم "می خواهم هزینه تلفن را پرداخت کنم."؟

چ:我交电话费。

ت: 我交电话费。

چ:我 یعنی من، 交 یعنی پرداخت کردن.

ت: 交

چ:电话费 یعنی هزینه تلفن

ت: 电话费

چ:我交电话费。می خواهم هزینه تلفن را پرداخت کنم.

ت: 我交电话费。

گفتگوی اول:

您好。需要帮忙吗?

嗯。我交电话费。

请跟我来。

谢谢。

不客气。

ت: خانم چن، می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم، در زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چ:我交电费。

ت: 我交电费。

چ:电费 یعنی هزینه برق

ت: 电费

چ:我交电费。

ت: 我交电费。می خواهم هزینه برق را پرداخت کنم.

گفتگوی دوم:

您好。需要帮忙吗?

是的。我交电费。

请您到第三个窗口。

ت: خانم چن، من ساعت 9 صبح کارم را آغاز می کنم و تا 5 بعد از ظهر کار به پایان می رسد .فکر می کنم که بانکهانیز ساعت 9 باز می شود، بنابراین می خواهم بدانم "آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است" در زبان چینی باید چطور بگویم ؟

چ:银行星期日休息吗?

ت: 银行星期日休息吗?

چ:银行 یعنی بانک

ت: 银行

چ:星期日 یعنی یکشنبه

ت: 星期日

چ:休息 یعنی تعطیل بودن

ت: 休息

چ:银行星期日休息吗? آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است ؟

ت: 银行星期日休息吗?

گفتگوی سوم:

银行星期日休息吗?

不休息。早上9点开门。

明天早上我就去交费。

چ: 银行، بانک

ت: 银行

چ:星期日 ، یکشنبه

ت: 星期日

چ:休息، تعطیل بودن

ت: 休息

چ:银行星期日休息吗?

ت: 银行星期日休息吗?آیا بانکها در روز یکشنبه تعطیل است ؟

گفتگوی سوم:

银行星期日休息吗?

不休息。早上9点开门。

明天早上我就去交费。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید