CRI Online
 

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:14:53        cri

تبریزی: خوب. در درس این ساعت بسیار چیز ها یاد گرفتم و برای سوار اتوبوس از آن استفاده می کنم.

چن: حال بخش آخر از گفتگو را شنیدیم. اینک مختصراً موضوعاتی را که تازه یاد گرفتیم تکرار می کنیم .

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

چن: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

تبریزی: 买一张票。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: "到了请你告诉我"。 من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

تبریزی: "到了请你告诉我"。

چن: "告诉我"یعنی من را صدا کن

تبریزی:告诉我。

چن: می توانید از بلیط فروش بپرسید 在哪儿换车?

تبریزی:在哪儿换车?

چن: "换车"یعنی اتوبوس را عوض کردن

تبریزی: 换车。

چن: حال به گفتوگو های کامل درس امروز گوش کنید.

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

گفتوگوی سوم

آ : 到了请你告诉我。

ب:好的。

گفتوگوی چهارم

آ : 这车不到东方小区。您得换车。

ب: 在哪儿换车?

آ :下一站换101路。

چن: حال تمامی گفتگوی کامل را شنیدیم. قبل از پایان برنامه امروز لطفاً به "دانستنی های فرهنگ چین" گوش فرمایید.

中国文化点滴:

فهمیده

مردم چینی کمک به دیگران را مایه خوشوقتی دانستند. اگر کسی با مشکلی مواجه شود همکارانش حتماً مایلند به او کمک کنند.اگر والدین دیر از کار بر می گردند، کودکان پس از تمام شدن درس ها می توانند در خانه های همسایه شان تکایف را انجام داده و شام بخوارند.

در کشورهای غربی، روش ارسال کمک و همدردی به دیگران مربوط به تمایل دیگران برای قبول آن است. یک دانشجوی چینی در آمریکا دید که یک استاد پیرمرد خواست از راه شلوغ عبور کند و او پیش این پیرمرد رفت و خواست کمک کند ولی آن پیرمرد چنان شاد و خوشنود نبود.

چن: خوب. درس امروز ما به پایان رسید. البته قبل از پایان درس نوبت به سئوال می رسد دوستان گرامی به ما بگویید : "می خواهم بلیط بخرم" به زبان چینی چه می شود؟


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید