CRI Online
 

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:14:53        cri

تبریزی: اکثر ساکنان شهر پکن با کارت ترافیک سوار اتوبوش می شوند و از تحفیف آن سود بردند. ما اکنون کارت ترافیک نداریم و باید بلیط کاغذ بخرم. "می خواهم بلیط بخرم" به زبان چینی چه می شود؟

چن: خیلی آسان است. می توانید بگویید 买一张票。

تبریزی: 买一张票。

چن: "买" یعنی خریدن

تبریزی:买。

چین: "一"یعنی یک.

تبریزی: 一。

چن: "张"یک کلمه واحد سنجش برای تشریح کاغذ، نقاشی ،بلیط و غیره است.

تبریزی:张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。

تبریزی: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

چن:خریدن. "买"。

تبریزی: 买。

چن: "一张" یعنی یک

تبریزی:一张。

چن: "票"یعنی بلیط.

تبریزی:票。

چن: 买一张票。"می خواهم بلیط بخرم"

تبریزی: 买一张票。

گفتوگوی دوم

آ :买一张票。

ب: 两块钱。

تبریزی: خانم چن، اگر از بلیط فروش می خواهم وقتی که به ایسگاه می رسد من را صدا کند، چه باید بگویم؟

چن: "到了请你告诉我"。 من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

تبریزی: "到了请你告诉我"。

چن: "到"یعنی رسیدن

تبریزی: 到。

چن: "了"یک کلمه معین از لحاظ زمان فعل است.

تبریزی:了。

چن: "请"یعنی لطفاً

تبریزی:请。

چن: "你"یعنی شما

تبریزی: 你。

چن: "告诉"یعنی صدا کردن

تبریزی:告诉。

چن: "我"یعنی من

تبریزی: 我。

چن: "到了请你告诉我"。

تبریزی: "到了请你告诉我"。من را صدا کنید وقتی که به آنجا می رسد.

گفتوگوی سوم

آ : 到了请你告诉我。

ب:好的。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید