CRI Online
 

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:14:53        cri

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتوگوی اول

آ : 请问地铁站在哪里?

ب : 一直往前走,在前边的路口往左拐。

گفتوگوی دوم

آ: 离这多远呢?。

ب: 不太远。大概走5分钟就到了。

گفتوگوی سوم

آ :我应该坐什么车去?

ب:您得去马路对面坐车。

آ : 我明白了。谢谢。

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا خلاصه اهم موضوعات امروز را گوش کنید :

这车到东方小区吗?

买一张票

到了请你告诉我。

在哪儿换车?

تبریزی: خانم چن ، یک دوست من در واحد مسکونی دان فان زندگی می کند و او از من دعوت کرد که شنبه به خانه اش بروم. پس در زبان چینی "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟" چه می شود؟

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی: 这车到东方小区吗?

چن : "这" یعنی این

تبریزی: 这。

چن: "车" یعنی ماشین و یا اتوبوس.

تبریزی : 车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方"یعنی شرقی.

تبریزی: 东方。

چن : "小区"یعنی واحد مسکونی.

تبریزی: 小区。

چن : "吗?"

تبریزی: 吗?

چن: 这车到东方小区吗?

تبریزی:这车到东方小区吗?"آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。

چن: "这车" یعنی این اتوبوس

تبریزی: 这车。

چن : 到 یعنی رسیدن

تبریزی : 到。

چن : "东方小区"یعنی واحد مسکونی دان فان.

تبریزی: 东方小区。

چن: 这车到东方小区吗? "آیا این اتوبوس به سمت واحد مسکونی دان فان می رود؟"

تبریزی:这车到东方小区吗?

گفتوگوی اول

آ : 这车到东方小区吗?

ب: 到。您上车吧。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید