CRI Online
 

راهبان جوان در معبد هزار ساله

GMT+08:00 || 2014-07-09 19:29:20        cri

 


معبد «چیان فو» چندان وسیع نیست و در میان آن همه سر و صداهای شهر، یک محیط بسیار خلوت را برای خود حفظ کرده است. در حال حاضر، ده راهب جوان در این معبد زندگی می کنند.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید