CRI Online
 

راهبان جوان در معبد هزار ساله

GMT+08:00 || 2014-07-09 19:29:20        cri


راهبان نیز با موبایل و برنامه های وی چت، وی بو و QQ با دنیای خارج از معبد در ارتباط هستند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید