CRI Online
 

راهبان جوان در معبد هزار ساله

GMT+08:00 || 2014-07-09 19:29:20        cri


آیین متعارف پیش از خوردن نهار. راهبان در هنگام غذاخوردن نباید حرف بزنند. خورشت های ناهار راهبان عبارست از: یک «من توو»، نوعی نان که با آرد گندم درست می شود، یک کاسه سوپ برنج و یک کمی ترشی. راهبان پس از خوردن، لوازم غذاخوری را می شویند و سر جایشان می گذارند و سالن غذاخوری را ترک می کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید