خبرهای مهم

• حضور رئیس جمهور و بانوی اول چین در جشنواره فرهنگ آسیا
اخبار
• برگزاری جشنواره غذاهای کره ای در حاشیه نشست گفتگوی تمدنهای آسیایی در شهر چنگ دو
• استقبال شدید مردم چنگ دو از چهار نمایشگاه غذا در موزهٔ شهر
• هم‎سرایی گروه کُر «آسیای ما»
• افزایش مبادلات و هم آموزی در جهت توسعه مشترک آسیا
•  شی جین‌پینگ: چین امروز چین جهان است
• شی جین‌پینگ: چین مایل است به اتفاق کشورهای مختلف آسیا برنامه پیشبرد گردشگری را اجرا کند
بیشتر>>
گزارش ها و گفتارها
• هیچ یک از تمدن‌های بشری نسبت به یکدیگر برتری ندارند
• برگزاری نشست گفت‌و‌گوی تمدن‎های آسیا در چین
• وانگ یی: مجمع کشورهای متمدن باستان کمک ایدئولوژیک و فرهنگی برای ساختار راهبرد یک کمربند- یک جاده فراهم می آورد
بیشتر>>
خبرهای تصویری

• برگزاری جشنواره غذاهای کره ای در حاشیه نشست گفتگوی تمدنهای آسیایی در شهر چنگ دو

• استقبال شدید مردم چنگ دو از چهار نمایشگاه غذا در موزهٔ شهر

• روایت داستان دوستی مردم آسیا با رقص و موسیقی آسیایی

• رقص "جاده ابریشم"

• اجرای گروه کروه کوبه‎ای چین، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی، در میان تشویق‎های " آفرین آسیای" جوانان

• اجرای شاد گروه"شور آتش" در جشنواره فرهنگ آسیا

• هم‎سرایی گروه کُر «آسیای ما»