CRI Online
 

جریان آرام جویبار

GMT+08:00 || 2016-03-08 10:32:02        cri

حال موسیقی سنتی دیگر چین به نام «جریان آرام جویبار» به سمعتان می رسد. این آهنگ با ساز گوجنگ (Guzheng) نوعی ساز زهی سنتی چین که 21 و یا 25 تار دارد و فلوت خیزرانی نواخته می شود. که بسیار زیبا و گوشنواز است.

با شنیدن این موسیقی این صحنه زیبا حاکی از جریان آرام جویباری در جنگل خلوت در چشم مان می گشاید.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید