CRI Online
 
• با شهر پکن آشنا شوید! +عکس
شهر پکن پایتخت چین و مرکز سیاسی و فرهنگی چین است. این شهر واقع در دشت شمال چین واقع بوده و با شهرهای رم ایتالیا و مادرید اسپانیا در یک عرض جغرافیایی قرار دارد و از آب و هوای معتدل موسمی قاره ای برخوردار است.
• شهرک هنری 798 بخش سوم
• شهرک هنری 798 بخش دوم
• شهرک هنری 798 -بخش اول
• تبت سحرآمیز
• شانگهای شهری با جذابیت های مدرن
• پکن
SearchYYMMDD  
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید