CRI Online
 

هتل های پنج ستاره

GMT+08:00 || 2009-05-11 18:18:15        cri

بیجینگ:

هتل بیجینگ :

تلفن :65137766-10-86

نشانی : منطقه شرقی – خیابان دون چیان آن جیه شماره 33

هتل بزرگ چین :

تلفن:65052266

نشانی :خیابان جیان گو من  شماره 1

هتل چیان چن ( دیوار چین ) :

تلفن:65905566-10-86

نشانی : منطقه چیایو یان – خیابان دون سن خوان به لو شماره 10

هتل کون لون:

تلفن:65003388-10-86

نشانی :منطقه چیایو یان – خیابان شین یوان نان لو

هتل چیان فو گون :

تلفن:65125555-10-86

نشانی:خیابان جیان گو من وای  شماره 26

هتل گوی بین  لو:

تلفن :65137788-10-86

نشانی : چین – بیجنگ – خیابان دون چیان ان جه شماره 35

هتل شیان گه لی لا ( شرالیتون ):

تلفن:68512211-10-86

نشانی : منطقه هایدین – خیابان زی جو یوان لو

هتل وان فو :

تلفن :65128899-10-86

نشانی : منطقه شرقی – خیابان زین یو حوتون

شانگهای :

 هتل شین زین جیان:

تلفن:64151188-21-86

نشانی : شانگهای – خیابان چیان له شماره 161

هتل هیلتون  :

تلفن :62480000-21-86

نشانی : شانگهای – خیابان خوا شان لو شماره 250

هتل پو دون شیان گه ری لا (شرایتون ):

تلفن:68828888-21-86

نشانی:شانگهای -  منظقه پو دونگ جدید  -  خیابان فو چن – شماره33

هتل پوت من لیجا :

تلفن :62798888-21-86

نشانی : شانگهای –منطقه زین ان – خیابان نان جینگ سی لو –شماره1376

تیان زین:

هتل شیرت

تلفن :3343388-22-86

نشانی : شهر تیان زین – منطقه  حه چو – خیابان زین شان لو

گوانگ جو :

 

هتل گوی سفید گوانگ جو :

تلفن :8188698-20-86

نشانی : گوانگ جو -  خیابان شا مه نان جه – شماره 1

هتل پارک گوانگ جو :

تلفن :83338989-20-86

نشانی :شهر گوانگ جو – خیابان خوان شی دون لو – شماره368

هتل  بزرگ چین :

تلفن :86663388-20-86

نشانی :شهر گوانگ جو – منطقه یو سیو – خیابان لیو خوا

دا لیان :

هتل بزرگ فو لی خوا :

تلفن :82630888-411-86

نشانی : چین – دالیان – خیابان مردم  - شماره60

شی آن :

هتل کای یو ( ا فان گون ):

تلفن :7231234-29-86

نشانی :شی آن –خیابان دون دا جه – شماره 158

هتل شیرت:

تلفن :4261888-29-86

نشانی : شی آن -  خیابان فو هایو لو – شماره 12

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید