CRI Online
 

آگهی ورود و خروج از گمرک چین

GMT+08:00 || 2009-05-10 21:35:43        cri
برای ورود و خروج از گمرک چین باید مقررات ذیربط مراعات شود برای اینکه مسافران در تمامی تشریفات گمرکی با مانع مواجه نشوند و با کمال خرسندی به چین گردی بپردازند و با راحتی تشریفات گمرکی را انجام دهند باید نکاتی را مراعات نمایند. اعلام به گمرک

مسافران به هنگام ورود و خروج به هر شکلی باشد ، موارد مربوط را منطبق با حقیقت به گمرک اعلام کنند:

اجناس مورد ورود و مشمول مالیات و یا اجناس محدود و معاف از گمرک ، اجناس مورد استفاده آنان در ورود و خروج و و اجناس مورد استفاده که از میزان قید شده بیشتر است ، و کماکان اجناس مورد نیاز در سفر است، اجناسی که چین ورود و خروج ان را قدغن کرده است ، کشفیات – پول – طلا – نقره – و فراورده هایی که ورود و خروج ان محدود است نشریات و اجناس صوتی و ویدیویی، کالا – نمونه کالا و اجناس مازاد بر میزان بار سفر مسافر راه عبور قرمز و سبز مسافرانی که برای تشریفات پرداخت مالیات و یا تصدیق و ازمایش و اجازه ترخیص اقدام می کنند ، از طریق "راه قرمز" ترخیص می شوند. مقررات معمولی هنگام ترخیص تمام بار سفر و اجناس باید برای بازرسی به گمرک داده شود. بار سفر و اجناسی که از سوی گمرک اجازه عبور دریافت نکند، تحویل گرفته و یا بار نمی شود . اجناسی که جداگانه حمل خواهشمند است در "فرم مالیاتی تقاضای بار مسافر" درج می گردد. ظرف شش ماه از روز ورود مسافر اجناس مورد انتقال از سوی گمرک بازرسی و پذیرش قرار گرفته و اجازه عبور صادر می شود. "فرم مالیاتی تقاضای بار مسافر " که از طرف گمرک بازرسی ، امضا و مهر زده می شود، به طور مصلحتی نگهداری می شود تا هنگام ورود و یا خروج کنونی و یا برای انجام تشریفات ذی ربط در اینده مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه،مسافر اثار باستانی را به هنگام خروج از کشور باید به گمرک اعلام کند. گمرک آثار باستانی مسافر را که از فروشگاه اثار باستانی و یا فروشگاه دوستی خریداری شده طبق " رسید واحد فروش اثار باستانی به خارجیان" و بازرسی نشان ازریابی و تشخیص اداره مدیریت عتیقه چین با اجازه عبور و ترخیص می دهد آ ثار باستانی که مسافر در داخل چین ازطرق دیگر در یافت می کند مانند عتیقه های از نیاکان و اثار باستانی اهدایی دوستان باید قبل از خروج از طرف اداره مدیریت اثار باستانی چین تشخیص داده شود.هم اکنون در بیجنیگ – شانگهای – تیان جین و گوانگ جو و چهار شهر دیگر ارگان هایی برای تشخیص اثار باستانی دایر شده است. انچه مورد تشخیص قرار گرفته و اجازه ترخیص داده شود از طرف ارگان مدیریت اثار باستانی با گواهی نامه ویژه ترخیص می شود.گمرک ،برای خروج اثار باستانی طبق گواهی نامه صادرات ارگان مدیریت اثار باستانی اجازه ترخیص صادر می کند.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید