CRI Online
 

پلیس فرانسه هفت نفر را بازداشت کرد

GMT+08:00 || 2015-01-08 20:07:30        cri

منول کرلوس ولس نخست وزیر فرانسه پیش از ظهر روز هشتم اکتبر اعلام کرد: برای رسیدگی پرونده حمله تروریست ها به دفتر مجله "شارلی ابدو" در پاریس، پلیس فرانسه تاکنون هفت نفر را بازداشت کرده است.

نخست وزیر فرانسه از رسانه های گروهی درخواست کرد که با مسوولیت شناس و با احتیاط این حادثه را گزارش داده و مانعی برای رسیدگی پلیس ایجاد نکنند.

به گزارش رسانه های گروهی فرانسه، این هفت نفر با سه عامل این حادثه ارتباط دارند. تاکنون جوان ترین مرد در این سه عامل به خود داوطلبانه را به پلیس تسلیم کرده است، دو عامل دیگر در خارج از دست پلیس هستند.

این دو عامل دیگر برادران هستند و بطور جداگانه 34 سال و 32 سال دارند. یکی از آنها طرفدار افراطی ثبت نام شده در نهاد مبارزه با تروریسم فرانسه است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید