CRI Online
 

کنترل جدی ورود پناهندگان سوری ته لبنان

GMT+08:00 || 2015-01-04 15:01:49        cri

رشید درباس، وزیر امور اجتماعی لبنان روز شنبه سوم ژانویه تایید کرد که لبنان با به کار گیری تدابیر بیشتر به طور جدی ورود پناهندگان سوریه به لبنان را کنترل خواهد کرد. اما وی ادعایی مبنی بر اجازه ورود مردم سوریه به لبنان تنها با ویزا را تکذیب کرد.

وی همین روز به رسانه ها گفت: نهادهای امنیتی لبنان مقررات جدیدی برای ورود سوری ها به لبنان به اجرا درآورده اند. برای مثال فرم ورود، گزارش پزشکی فرد توسط پزشک و برگه رزروهتل توسط مسافر را باید همراه داشته باشند. بدون مدارک قانونی، ورود به لبنان ممنوع است. هویت پناهندگان که به کمک انسان دوستانه نیاز دارند، باید از سوی وزارت امور اجتماعی لبنان بررسی شود.

این مقام لبنانی گفت: این تدابیرموقتی هستند. زمان اجرای آن با زمان خاتمه بحران سوریه مرتبط است. وی افزود: به سبب کوچک بودن سرزمین لبنان، لبنان نمی تواند پناهنده سوری بپذیرد. اما لبنان پناهندگان سوری را که وارد لبنان شده اند وادار به ترک لبنان نمی کند. اگر دولت سوریه مایل بازگرداندن پناهندگان خود به میهن باشد ، لبنان تسهیلات مربوطه را فراهم می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید