CRI Online
 

پاره تن ایران از نگاه دوربین

GMT+08:00 || 2014-12-25 20:24:51        cri

نخجوان امروزه بخشی از جمهوری آذربایجان است هر چند که با این کشور هیچ مرز زمینی ندارد. مرکز آن شهر نخجوان۱۲کیلومتر مربع وسعت دارد،در جنوب قفقاز وشمال رودارس واقع شده واز شمال ومـشرق به ارمنستان،از جنوب به ایران وازغرب محدودبه ترکیه است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید