CRI Online
 

آغاز آزمایش هشت ماهه زندگی در کره مریخ

GMT+08:00 || 2014-10-26 19:42:56        cri

 
به غیر از زمان تمرین، راهپیمایی فضایی، داوطلبان نمی توانند ساختمان را ترک کنند. حتی در صورت لزوم خروج از ساختمان، آن ها باید لباس فضایی بپوشند.


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید