>>[وضعيت عمومي معماري چين]
وضعيت عمومي معماري چين 
>>[انواع ساختمان هاي چين]
ساختمان هاي قصرها و کاخ هامعماري معبدسازي 
معماري باغستانيمعماري مقبره سازي 
خانه هاي مسکوني 
>>[معماري باستاني]
وضعيت عمومي معماري باستاني چينمعماري سلسله "تانگ" 
معماري سلسله "سون"معماري سلسله"يوان" 
معماري سلسله"مين"معماري سلسله"چينگ" 

>>[معماري دوران معاصر چين]
وضعيت عمومي معماري دوران معاصر چين 
ساختمان هاي ويژه معاصر چين 
>>[طراحان معماري نامدار چين]
طراحان معماري نامدار چين