[وضعیت تب سنتی]
نگاهی اجمالی به وضعیت پزشکی سنتی 
[تب چینی]
تاریخچه طب سنتی چینتئوری اساسی طب چینی 
شیوه های تشخیص در طب سنتی چین 
[داروهای چینی]
داروی سنتی چین 
[طب سونی]
طب سوزنی 
[ماساژ]
ماساژ و مالش راهی برای سالم سازم بدن
[تب اقلیت های ملی]
وضعیت کلی تب اقلیت های ملیطب سنتی تبتی •طب سنتی ملیت مغول  
طب سنتی اویغوری    •طب سنتی ملیت کره در چینطب سنتی ملیت جوآن  
طب سنتی ملیت هویطب سنتی ملیت میو