CRI Online
• نخستین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین بودجه مرکزی و برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی سال 2018 به تصویب رساند 2018YY03MM20DD
• تصویب قانون نظارت جمهوری خلق چین در نخستین نشست سیزدهمین کنگره مجلس ملی نمایندگان خلق چین 2018YY03MM20DD
• پایان نخستین نشست عمومی سیزدهمین کنگره مجلس ملی نمایندگان خلق چین 2018YY03MM20DD
• تصویب گزارش کار دولت در نخستین نشست عمومی سیزدهمین کنگره مجلس ملی نمایندگان خلق چین 2018YY03MM20DD
• سوگند معاونان نخست وزیر، اعضای شورای دولتی و دبیر کل شورای دولتی چین 2018YY03MM19DD
• وزیر بازرگانی چین: ما به دنبال آغاز یک جنگ تجاری نخواهیم بود ولی با هر چالشی مقابله می‎کنیم 2018YY03MM11DD
• پخش زنده سومین نشست عمومی از نخستین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین 2018YY03MM10DD
• چین قاطعانه از حق حاکمیت و مزایای امنیتی و توسعه خود دفاع می کند 2018YY03MM05DD
• تلاش چین برای پیشبرد کارآفرینی و افزایش درآمد شهروندان 2018YY03MM05DD
• چین در سال جاری جمعیت بیش از 10 میلیون نفری را از فقر کاهش می دهد 2018YY03MM05DD
• درصد کسری مالی چین در سال 2018 به میزان 2.6 درصد حفظ می شود 2018YY03MM05DD
• چین محرک های جدید رشد اقتصاد را تقویت می کند 2018YY03MM05DD
• پیش بینی رشد ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2018 2018YY03MM05DD
• بزرگ ترین جمعیت با درآمد متوسط در چین شکل گرفته است 2018YY03MM05DD
• سهم چین در رشد اقتصادی جهان از 30 درصد فراتر رفته است 2018YY03MM05DD
• گشایش نخستین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین 2018YY03MM05DD
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید