CRI Online

بزرگ ترین جمعیت با درآمد متوسط در چین شکل گرفته است

GMT+08:00 || 2018-03-05 09:52:10        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین 5 مارس در پکن گفت: در پنج سال گذشته چین شاهد کاهش 68 میلیون نفر جمعیت فقیر بوده و در این مدت به همین

منظور 8.3 میلیون نفر جابه جایی داشته اند. به این ترتیب نسبت جمعیت فقیر از 10.2 درصد به 3.1 درصد کاهش یافته است.

وی توضیح داد: در این مدت درآمد شهروندان با نرخ 7.4 درصد در سال رو به افزایش بوده است که بیش از نرخ رشد اقتصاد کشور بود که بزرگ ترین جمعیت با درآمد متوسط در چین شکل گرفت. در طول این زمان، تعداد گردشگران چینی که به خارج رفته اند، از 83 میلیون نفر در سال به 130 میلیون نفر در سال افزایش یافته است. تعداد 900 میلیون نفر تحت پوشش بیمه بازنشستگی و یک میلیارد و 355 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان اساسی قرار گرفته اند. این نیز بزرگ ترین شبکه تامین اجتماعی جهان است. عمر متوسط چینی ها نیز در این مدت به 76.7 سال رسیده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید