CRI Online

دختران خوشگل و پسران قوم هوی در استان نینگ شیا+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 14:06:49        cri

آن سوی دیگر، یک گروه سه نفره که یکی از آنان دختری جوان با پوشش اسلامی زیبا و خوشرنگ بود، مشغول تمرین آواز بودند. آن ها تک به تک آوازی محلی می خواندند که حکایت از عشق پسری از قومیت هان به دختری از قومیت هویی بود! آن ها با این سبک خواندن که نسل به نسل و شانه به شانه آن را به ارث برده اند، علاوه بر حفظ یک میراث هنری، حکایاتی شیرین و پند آموز را که همگی از مهر و عشق و دوستی گفته شده، بیان می کنند!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
اخبار مرتبط
��یام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید