CRI Online

دختران خوشگل و پسران قوم هوی در استان نینگ شیا+عکس

GMT+08:00 || 2015-11-02 14:06:49        cri

منطقه خودنمختار ملیت هوی نینگ شیا استان مهم مسلمان نشین در کشور چین است. در شهر این چوان مرکز این استان یک پارک فرهنگی قوم هوی است.

این پارک فرهنگی قوم هوی چین در سال 2002 تاسیس شد و در حال حاضر این پارک به پنجره ای برای به تصویر کشیدن فرهنگ قوم هوی چین، همبستگی اقلیت های ملی و پیوند مهم در ارتباط فرهنگ چین و اسلام تبدیل شده است.

تعدادی دختر و پسر جوان و زیبا رو، با چهره هایی بشاش و لب های خندان در این پارک رقص و آواز با ویژگی قوم هوی را به نمایش قرار می دهند!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید