CRI Online

روزهای شاد کودکی در نینگ شیا

GMT+08:00 || 2015-10-30 16:59:42        cri

در طول سفر یک هفته ای ام به استان نینگ شیا، یک روز خیلی شاد هم داشتم! البته روزهای این هفته برای من همگی روزهایی پربار و شاد بود! اما این روز من را به دنیایی پرتاب کرد که ماه ها به تنفس در آن دنیا نیاز داشتم! به دنیای شاد کودکی! این روز شاید تنها برای من که از سرزمینی هستم که از شادی هایش روز به روز کاسته می شود، یک روز شاد کودکانه بود! چرا که این جا در این سرزمین کم نیست موقعیت هایی که بخواهد مردمش را شاد نگه دارد! یا احساساتی شادمانه که مردم خود، در تدارکش هستند و حتی موقعیت هایی را که می توان انگیزه ای باشد برای غمگساری، آن را هم به ساعاتی شادمانه تبدیل می کنند!

بگذریم! ما در طول سفر در شهر "جونگ وی" (ZHUNG WEI) نخست به بازدید چند مرکز از جمله، مرکز رایانش ابری و مجمع جاده ابریشم اینترنتی وابسته به نمایشگاه چین و کشورهای عرب رفتیم، همچنین با کارشناسان و پژوهشگران منطقه نینگ شیا در پژوهش "جاده ابریشم باستانی" گفت و گو کردیم، مراکزی که همه نشان از توسعه علمی، فناوری، ... این کشور دارد. پس از انجام گفت و گو، برای تهیه تصاویری از مناظر طبیعی زیبا به مرکز گردشگری این شهر رفتیم و با مسوولان این مرکز نیز در خصوص ویژگی منطقه تفریحی و چگونگی بازدید از این محل گفت و گو کردیم.


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید