CRI Online

روزهای شاد کودکی در نینگ شیا

GMT+08:00 || 2015-10-30 16:59:42        cri

و این جا، همان محلی بود که من را به دنیای زیبای کودکی ام پرتاب کرد. در این منطقه که ترکیبی از طبیعت زیبای جنگل، رودخانه و کویر دارد، وسایل تفریحی بسیار برای لذت بیشتر بازدید کنندگان قرار داده شده است. گردشگران در این محل، می توانند علاوه بر لذت بردن از فضای طبیعی، از وسایل تفریحی نیز استفاده کرده و ساعاتی زیبا و شاد برای خود بسازند، من هم این شانس را داشتم که بتوانم از وسایل تفریحی استفاده کرده و به یاد روزهای خوش کودکی لحظاتی از زندگی ام را به دست فراموشی سپرده و لحظات دلهره آور اما شادمانه ای را سپری کنم. برای من البته زیباترین بخش، نشستن بر بلمی بود که تخته چوبی آن بر روی پوست باد کرده گوسفند بود که با دیدن آن، انگشت حیرت بر دهان می ماندی که چطور می شود یک چنین چیزی حکم بلم را داشته باشد و بتواند حتی یک متر آن طرف تر مسافران را بر روی آب نگه دارد! اما جای شگفتی نیست و بلم ران به راحتی مسافران را از یک سوی رودخانه زرد به سویی دیگر می برد و در راه نیز از احساسات و تعلق خاطرش به این رود تاریخی می گوید!


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید