CRI Online

چه چیزی یاد ایران را برای من زنده می کند

GMT+08:00 || 2015-03-02 12:13:17        cri

 یک مسافر چینی به نام "زی کول" پس از بازگشت از سفرش به ایران در وبلاگ خود نوشت: در جریان سفر به ایران، من مبهوت شور و شوق و مهمان نوازی و زیبایی مردم این بودم. آنان به میل خود با من عکس می گرفتند، و مرا راهنمایی می کردند و حتی به عنوان مهمان من را به خانه های خود دعوت می کردند. چنین رفتاری در کشورهای دیگر اصلا دیده نمی شود، ولی در سفر من به ایران، هرروز این اتفاقات رخ می داد. می توانم بگویم من در ایران گم شدم، گم شدن در فضای شور و شوق و مهمان نوازی مردم ایران.

با این عکس ها ، شما می توانید شور و شوق مردم ایران را حس کنید.

عکس های او پس از انتشار در سایت، توجه بسیاری از چینی ها را به خود جلب کرده است.

پسری که ما راهنمایی می کرد


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید