CRI Online

سفر خارج از تصور من در ایران +عکس

GMT+08:00 || 2015-02-07 19:10:38        cri

ایران کشور بزرگ در آسیای غربی به شمار می رود. مساحت آن به بزرگی استان شین جیانگ چین است. ایران از نظر جغرافیایی دور از کشور ما نیست. ولی تصور ما درباره ایران خیلی دور است. سوء تفاهم مردم درباره ایران به حدی زیاد است که اسم ایران همواره در حساس ترین صفحات روزنامه های بین المللی دیده می شود. ایران حتی کشور شیطانی عنوان شده است. تنها با ورود به این کشور، شما می توانید شور و شوق و مهمان نوازی مردم این کشور را حس کنید. صبر نکنید، فورا به ایران سفر کنید.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید