CRI Online
 
طب سنتی

طب سنتی ملیت میو

براساس طب سنتی ملیت " میو" ، سموم ،جراحات و زخمی ها ، سوء هاضمه ، میکروب ها و حشرات شش عامل اصلی ابتلای انسان به بیماری است که نام اختصاری آن " شش عنصر" است. تشخیص بیماری ها از طریق روش های سنتی از جمله گرفتن نبض ، شنیدن صوت و صدا ، مراقبت از رنگ ، پرسش از بیمار درباره وضع بیماری ، دست زدن ، لمس کردن ، ضربه با سرانگشت ها و دست ها ، فشار وارد آوردن برای آشنایی با تغییرات بدن انسان در زمینه های شکلی و ترکیبات و وضعیت غیر عادی در زمینه روحی در این طب سنتی رایج است.

داروهای طب سنتی ملیت " میو " اکثرا داروهای گیاهی ، حیوانی و قدری داروهای معدنی است. خصوصیات دارویی به سه نوع گرمایی، سرمایی و ملایم خلاصه می شود : داروهای گرمایی می تواند بیماری های سرد را درمان کند و داروهای سرمایی می تواند بیماری مربوط به گرما را معالجه نماید. داروی نوع سوم می تواند مزاج را تقویت بخشیده و بیماری ضعیف بنیه را برطرف کند. طبق آمار، تعداد داروهای معمولی بیش از 1500 نوع است و تقریبا 200 نوع مورد استفاده معمولی قرار می گیرد.

داروهای " میو" بطور عمده در مناطق سکونت ملیت " میو " ازجمله سلسله جبال " میو لین " ، سلسله جبال " وو مان " و سلسله جبار " وو لین " وجود دارد. بدلیل آنکه عرض جغرافیایی ، محیط جغرافیایی ، عادات استفاده از دارو در مناطق مختلف یکسان نیست ، پراکندگی داروهای متنوع هم فرق می کند ، بعضی انواع مثلا نوعی گیاه بنام " جیان سیو فی " ، نوعی گیاه بنام " Cordate houttuynia " ، نوعی گیاه دارویی چینی بنام Root of balloon flower" و غیره تقریبا در هر منطقه وجود دارد و برخی مانند گیاه های " ای نا سین " ، " ما بین لان " ، " جین تیه شو " ، " سون لوی" و " جی جین لیان " فقط در برخی مناطق مثلا مناطق مرتفع بالا تر از سطح دریا می روید. در سال های اخیر ، در مناطق وسیع سکونت ملیت " میو " تعداد زیادی پایگاه های کشت و تولید گیاهان دارویی ایجاد شده و کشت و پرورش گیاهان دارویی در حال توسعه است. این گیاهان شامل " تیان ما " ، " فو لین " ، نوعی گیاه پزشکی در چین بنام " Balk of eucommia" " اکومیا " و غیره دربر می گیرد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39