CRI Online
 
طب سنتی

طب سنتی ملیت هوی

طب سنتی ملیت هوی محصول ترکیبی طب سنتی چین با پزشکی عربی و اسلامی است. در سلسله های جین و یوان (سال های 1115– 1368 میلاد ) ، توسعه طب و داروی ملیت هوی به اوج رسید و مونوگرافی ها از جمله " نسخه های دارویی ملیت هوی " آثار پزشکی جامع و بزرگ طب و دارو ملیت هوی ، یکپارچگی طب و دارو شناسی عربی و طب سنتی چین با خصوصیات ملیتی هوی چین ، بوجود آمد. با توجه به نسخه دارویی درج شده در کتاب " نسخه های داروی ملیت هوی " هم داروهایی مانند مایع ، قرص ، پودر ، خمیر و جوشانده گیاهی چینی و هم داروهای معطر، قطره بینی ، نوشابه های الکلی مخلوط با آب میوه ، مایعات محلول غلیظ قندی که در جهان عرب متداول شده نیز در آن به ثبت رسیده است.

طب سنتی ملیت هوی در جریان توسعه درازمدت و با روش های درمانی خاص در میان مردم شکل گرفته است. نسخه پزشکی رایج در میان مردم یعنی تجویزات عامیانه و نسخه پزشکی مؤثر شناخته شده در میان مردم ملیت هوی دارای خصوصیات مهمی است که " درمان بیماری با دارو و خوراک " نامیده می شود . همچنین بر اساس این روش های درمانی می توان با خوردن روغن کنجد همراه با سولفات دوسود یبوست ، ورم مری و سرطان مری در مراحل ابتدایی را درمان کرد. این داروی خوراکی باعث باز کردن مجراهای مسدود می شود. ( تصویر " نسخه دارویی هوی هوی " آثار پزشکی )


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39