CRI Online
 
طب سنتی

منشا طب و داروی سنتی ملیت کره

داروهای مورد استفاده ملیت کره از لحاظ سرمنشاء به دو بخش تقسیم می شود. یکی از آنها داروهای سنتی چین ( داروهای ملیت هان ) و دومی داروهای روستایی می باشد.

طب سنتی ملیت کره که بطور گسترده معلومات طب سنتی چین را جذب کرده است ، بسیاری داروهای سنتی چینی را برای پیشگیری و درمان بیماری ها بکار می برد. برای نمونه 271 نوع داروهای " سی سیان " ، از داروهای سنتی چین بدست آمده است.

1297 نسخه دارویی که در" نسخه پر ارزش سی سیان طب شرقی " جمع آوری و ضبط شده است، بیش از 1500 نسخه دارو جمع آوری و ثبت شده در " راهنمای نسخه های طبی هان " ، 15 نوع و بیش از 1400 نوع مواد دارویی در " نمونه های طب خاوری " ، 41 نوع و 515 نوع مواد دارویی ضبط شده در اثر " مجموعه نسخه های الحاقی دارویی " همه آنها از داروهای سنتی چینی جذب شده است.

داروهای روستایی تاریخ نسبتا طولانی دارد ، بخصوص پس از سال 1949 ، کارهای کشف ، جمع آوری و پژوهش طب و داروسازی ملیت ها بطور گسترده انجام گرفته است. مثلا ریشه نوعی گیاه دارویی چینی بنام " Root of balloon flower " ، این ماده دارویی وقتیکه با مرغ در حرارت کم پخته می شود ، برای معالجه خون ریزی رحم زنان مؤثر است. علف " وان نیان سون " پس از جوشاندن بمدت زیاد با آب به خمیر شکل در می آید برای درمان بیماری سردی زنان و حفاظت سلامت کبد مؤثر و سودمند است. با ریشه نوعی گیاه دارویی بنام " دوهوی " نوشابه درست می شود که برای درمان رماتیسم قابل استفاده است ؛ گل نر ساقه ذرت دارویی برای درمان استسقاء کبد و بیماری های دیگر بکار می رود. این نوع داروها اکثرا داروهای ملیت کره را در اشغال دارد. علاوه بر این ، بسیاری داروها مانند ریشه نوعی گیاه دارویی بنام " Root of purple flowered peucedanum " را مردم برای سیاه کردن موی سر و درمان درد کمر بکار می برند. پودر کربنات آهک با فرمول CaCO3 برای درمان خون ریزی جراحی مناسب است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39