CRI Online
 

Y

GMT+08:00 || 2009-05-31 12:17:20        cri

yuǎn

uadj. 空间或时间的距离长

1: (صفت) دور؛ دور دست

远方|远古

محل دور|روزگار باستان؛ عهد قدیم

远亲不如近邻

همسایگان نزدیک از خویشاوندان دور عزیزترند؛ خویشاوند دور آن اندازه مفید و سودمند نیست که همسایه نزدیک.

vadj. 关系不密切:

2: (صفت) دور از لحاظ نسب و خویشاوندی:

远房

دارای نسبت دور خانوادگی

wadj. 差距大:

3: (صفت) اختلاف فاحش؛ دارای تفاوت زیاد:

你远比他好。

تو تا اندازه زیادی از او بهتر هستی.

他俩性格相差很远

اخلاق آن دو نفر بسیار تفاوت دارد.

yuàn

un. 院子:

1: (اسم) حیاط:

院子

حیاط

哥哥住在前院儿。

برادر بزرگ در اتاق در حیاط جلو ساکن است.

vn. 房前屋后围起来的空地:

2: (اسم) محوطه محصور:

四合院

سی هه یوان (حیاطی با خانه های اطرافش، خانه سنتی پکن)

院子里种了很多花儿。

در حیاط گل های زیادی کاشته شده است.

wn. 某些机关或公共场所的名称:

3: (اسم) نام بعضی از نهادهای دولتی و اماکن عمومی:

法院|画院

دادگاه|آکادمی نقاشی

我正在电影院看电影

من در سینما فیلم ها را تماشا می کنم.

xn. 特指医院或学院:

4: (اسم) بیمارستان یا انستیتو

出院

از بیمارستان خارج شدن

院校

انستیتوها و آموزشگاه ها

这里是计算机学院

این انستیتوی رایانه است.
yuàn

uv. 乐意;愿意:

1: (اسم) مایل بودن؛ آماده بودن:

情愿

مایل بودن، میل داشتن

自愿

داوطلب بودن

我是一名奥运会志愿者

من یک داوطلب بازی های المپیک هستم.

vv. 愿望:
2: (فعل) خواستن؛ آرزو کردن:

愿望

آرزو؛ درخواست؛ میل؛ اراده

她终于如愿了

بالاخره آرزویش برآورده شد.

yuè

un. 月亮;月球:

1: (اسم) کره ماه؛ ماه:

明月|月光

ماه تابان|مهتاب

花好月圆

گل شکوفا و ماه کامل – کنایه از خوشی و سعادت کامل (در زمان ازدواج کسی برای تبریک گفته می شود)

vn. 月:

2: (اسم) ماه:

年月

سال و ماه

月初

اوایل ماه

我买的是月票

بلیت ماهانه اتوبوس خریدم.

yuè

n. 音乐:

(اسم) موسیقی:

声乐︱乐器

موسیقی آواز|ساز موسیقی

同学们自己组织了一个小乐队

همکلاسان من یک ارکستر کوچک تشکیل دادند.

yuè

uv. 跨过;经过:

1: (فعل) از روی چیزی رفتن؛ از روی چیز گذشتن:

穿越︱跨越

عبور کردن|با قدم پیمودن، گذشتن؛ از حد معین تجاوز کردن

他乘机飞越了太平洋

او با هواپیما از اقیانوس آرام عبور کرد.

vv. 超出(范围):

2: (فعل) از حدی تجاوز کردن

越级

از رهبری مستقیم خود گذشتن و به رهبری سطوح بالاتر مراجعه کردن (یا رسیدن)

越界

از مرز تجاوز کردن

他又越位了

او بار دیگر خارج از خط رفت.

wadv. 表示程度随着情况的发展而加深:

3: (قید) با اندازه بیشتر ویا عمیق تر:

越发

بیشتر؛ بیش از پیش

越跑越快

هر چه بیشتر می دود، سرعتش بیشتر می شود.

他的汉语越说越好

او روز به روز بهتر چینی صحبت می کند.

yún

un. 云:

1: (اسم) ابر:

白云

ابر سفید

云朵

تکه های ابر

云开日出天放晴

ابرها پراکنده شدند و هوا آفتابی شد.

vadj. 像云一样:

2: (صفت) دارای صفت ابر؛ ابری:

云集

به تعداد زیاد آمدن، جمع شدن

云散

پراکنده شدن ابرها

1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید