CRI Online
 

Y

GMT+08:00 || 2009-05-31 12:17:20        cri

yánɡ

n. 太阳;阳光:

  (اسم) خورشید؛ نور خورشید:

阳光|阳历

آفتاب | تقویم خورشیدی

这些房间都是阳面的

همه این اتاق ها رو به جنوب هستند.

yànɡ

un. 形状;样子:

 1: (اسم) شکل؛ صورت ظاهر:

样式

طرح؛ مدل

同样

همسان؛ مشابه؛ مساوی

家乡变样了

سیمای زادگاه ما تغییر کرده است.

vn. 用来作标准的:

 2: (اسم) نمونه؛ الگو:

样本|样品

نمونه کتاب | نمونه (محصول)

这是一本样书

این یک نمونه کتاب است.

wclassifier. 用于事物的种类:

3: (واحد شمارش) نوع؛ گونه:

两样水果

دو نوع میوه

样样都行

هر نوع کاری را بلد بودن

一样东西也不能少

نباید هیچ کدام از این ها کم باشد.

yāo

v. 求;要求;强行要求:

(فعل) تقاضا کردن، در خواست کردن، خواستن، وادار کردن:

要求|要挟

وادار کردن، فشار آوردن | خواستن

应广大观众的要求

بنا به درخواست بسیاری از تماشاگران

这是合理要求

این یک درخواست منطقی است.

yào

uadj. 重要;主要:

   1: (صفت) مهم؛ اصلی:

要道

شاهراه؛ راه مهم عبور

要员

مأمور مهم

这个地方很险要

این محل موقعیت استراتژیکی دارد و عبور از آن دشوار است.

vn. 主要的内容:

  2: (اسم) موضوع اصلی:

纲要

طرح عمده؛ خلاصه

提要

خلاصه مطلب

文章摘要别超过200

 خلاصه مقاله نباید از 200 واژه بیشتر باشد.

wv. 想:

3: (فعل) خواستن

你要干什么

چه کار می خواهی بکنی؟

xv. 索取;需要:

 4: (فعل) طلبیدن؛ نیاز داشتن

要账

باز پرداخت بدهی را مطالبه کردن

要一本书

یک کتاب خواستن

这个我不要了

این را دیگر نمی خواهم.

yv. 应该;必须:

  5: (فعل) باید؛ لازم بودن

雨天路滑要小心

در هوای بارانی راه لغزنده است، باید محطاط باشی.

你要好好学汉语

باید زبان چینی را خوب یاد بگیری.

yào

un. 药:

  1: (اسم) دارو:

农药|中药

داروی کشاورزی|سموم چینی

这药一点儿也不苦

این دارو اصلاً  تلخ نیست.

vn.某些人工配制的有化学作用的物品:

  2: (اسم) ماده شیمیایی تهیه شده از طرف انسان:

火药|炸药

باروت|مواد منفجره

Yé

n. 爷爷;祖父;对长辈或老年男子的尊称:

(اسم) خطاب محترمانه برای پدر بزرگ یا مردان سالمند دیگر:

爷爷︱老大爷

پدربزرگ|لائو دا یه (خطاب به محرمانه به مرد سالمند)؛ پدر بزرگ

昨天我去爷爷家了。

دیروز به خانه پدر بزرگ رفتم.

yě

uadv. 表示两件事或多件事有相同之处:

1: (قید) یکسان بودن دو مورد یا چند مورد: نیز؛ هم:

你去我也去

اگر تو بروی، من هم می روم.

他学得好,我学得也不错

او خوب درس می خواند، من هم بد درس نمی خواندم.

vadv. 表示强调:

2: (قید) نشانه تأکید بر کاری یا چیزی:

一点儿也不热。

اصلاً گرم نیست.

他连看也不看一眼

او حتی یک نگاه هم به من نمی کند.

yè

un. 学业;学习的内容或过程:

1: (اسم) دوره تحصیلی، موضوع  یا فرایند تحصیل:

结业|学业

 فارغ التحصیل شدن|دوره تحصیلی

她刚毕业

او به تازگی فارغ التحصیل شد.

vn. 职业的类别:

2: (اسم) انواع شغل ها:

工业|手工业

صنایع|صنایع دستی

各行各业都能出状元

در هر شغل و صنفی شخص ماهر و خبره متمایر می شود.

wn. 职业:

3: (اسم) شغل؛ پیشه:

从业人员|就业

 دست اندرکار؛ شاغل|اشتغال به کار

业务

کار تخصصی؛ کار حرفه ای

xn. 财产:

4: (اسم) اموال؛ دارایی:

业主

مالک

家业

دارایی خانواده

家大业大

خانواده بزرگ و دارایی های زیاد

yn. 营业:

5: (اسم) بهره برداری؛ داد و ستد؛ کار شغل:

停业

تعطیل کردن (کارخانه، فروشگاه و غیره)

休业

موقتاً تعطیل کردن (کارخانه، فروشگاه و غیره)

商店明天开业

این فروشگاه فردا افتتاح می شود.

yè

un. 书册中单张的纸:

1: (اسم) برگ، برگه، صفحه (در کتاب، اینترنت):

画页

صفحه نقاشی

活页纸

آزاد برگ؛ یک ورق سربرگ

这本书中有几个插页

در این کتاب چند برگ اضافه هست.

vn. 书册中一张纸的一面为一页:

2: (اسم) صفحه ای در کتاب یا دفتر

网页|页面

صفحه سایت اینترنتی|صفحه

这书我刚读了几页

فقط چند صفحه از این کتاب را خواندم.

yè

un. 晚上;夜间:

1: (اسم) شب؛ شامگاه:

夜班

شیفت شب کار

夜间

شب؛ شامگاه

流星划过夜空

ستاره دنباله دار از آسمان شب می گذرد.

vclassifer. 晚上:

2: (واحد شمارش) شبانه:

三天三夜

سه شبانه روز

日日夜夜思念你

روز و شب دلتنگ توام.


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید