CRI Online
 

درس شصتم در سینما

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:52:11        cri

تبریزی: خانم چن، من از تماشای فیلم خیلی خوشم آمد، شما چطورید؟

چن: من همین طور! همه گفتند من طرفدار بزرگ سینما هستم.

تبریزی: من خانم جان زی یی هنرمند زن معروف چین را خیلی دوست دارم. او بسیار خوشگل هست.

چن: بله، او بسیار مورد علاقه خارجی ها قرار گرفته است.

تبریزی: شروع کنیم، اول باید بدانم که " فیلم" در زبان چینی چطور گفته می شود.

چن: می شود 电影

تبریزی: 电影 خانم چن، شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

چن: ان.... هر وقت باهم فرق می کند. چطور؟

تبریزی: من می خواستم بدانم که این سئول را به زبان چینی چطور گفته می شود.

چن: می توانید بگویید: 你最喜欢哪部电影?

تبریزی: 你最喜欢哪部电影?

چن: بله، 你 یعنی شما.

تبریزی: 你

چن: 最 کلمه قید است. که معنی برترین را نشان می دهد. محصوصا در بیان یک سفت به کار می رود و بعضی وقت ها نیز برای بیان فعلی که درباره تمایل کسی مورد استفاده می شود. مثلا: 我最喜欢看电影。我最喜欢吃烤鸭。 من فیلم را بیشتر از همه دوست دارم. من اردک پکن را بیشترین دوست دارم.

تبرزیز: 最

چن: 最喜欢 یعنی چیزی را بیشترین دوست داشتن

تبریزی: 最喜欢

چن: 哪部 یعنی کدام

تبریزی: 哪部

چن: 部 کلمه شمارش برای بیان فیلم است.

تبریزی: 部

چن: 电影 یعنی فیلم.

تبریزی: 电影

چن: 你最喜欢哪部电影? شما کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

تبریزی: 你最喜欢哪部电影?

چن: بسیار خوب، الان گفگتوی اول امروز را بشنویم.

گفتگوی اول:

A:你最喜欢哪部电影?

B:我最喜欢《不见不散》

چن: چرا شما یان فیلم را دوست دارید؟

تبریزی: چون داستانش بسیار جالب است.

چن: این جمله به زبان چینی این طور گفته می شود: 因为它的情节很有趣

تبریزی: 它的情节很有趣

چن: 它的 یعنی او

تبریزی: 它的

چن: 情节 یعنی داستان

تبریزی: 情节

چن: 很یعنی خیلی، بسیار

تبریزی: 很

چن: 有趣یعنی جالب بودن.

تبریزی: 有趣

چن: 它的情节很有趣 داستانش بسیار جالب است.

تبریزی: 它的情节很有趣

چن: بسیار خوب، اکون نوبت به گفگوی دوم.

گفتگوی دوم:

A:它的情节很有趣。

B:我爱看轻松的娱乐片。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید