CRI Online
 

درس سی و هفتم اجاره آپارتمان

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:36:01        cri

چن : طبق گفت و گویی که تازه شنیدیم؛ شما باید کرایه سه ماه را یکجا بپردازید. با این حال صاحبخانه معمولا یک رسید به شما تحویل می دهد. او به شما خواهد گفت که "我给你开一个收据。(慢速)"

تبریزی:我给你开一个收据。

چن: 我 "من"

تبریزی : 我

چن: 给你 یعنی به شما

تبریزی: 给你

چن: او گفت: 收据 یعنی رسید

تبریزی收据

چن: 开收据یعنی تحویل دادن رسید

تبریزی: 开收据

چن : 我给你开一个收据。(慢速)

تبریزی:我给你开一个收据。 من یک رسید به شما می دهم.

گفت و گوی پنجم

A:这是三个月的房租。

B:好的。我给你开一个收据。

چن: خوب . ما عبارت های درس امروز را باهم دوره می کنیم. 能上网吗?تبریزی:能上网吗?

چن : 上网 خدمات اینترنت

تبریزی :上网

چن : 水电费和煤气费怎么交?(慢速)

تبریزی:水电费和煤气费怎么交?

چن : 水电费和煤气费یعنی هزینه های آب ، برق و گاز

تبریزی: 水电费和煤气费

چن : 房租多少钱? (慢速)

تبریزی:房租多少钱? کرایه ماهانه این آپارتمان چقدر است؟

چن : 房租 کرایه این آپارتمان

تبریزی:房租

چن: 我们什么时候签合同?(慢速)

تبریزی:我们什么时候签合同? ما چه وقت قراردادامضا می کنیم؟

چن: 签合同قرارداد امضا کردن

تبریزی: 签合同

چن: 我给你开一个收据。(慢速)

تبریزی:我给你开一个收据。 یعنی من یک رسید به شما می دهم.

چن : 开个收据تحویل دادن رسید

تبریزی: 开个收据

چن : آفرین ! حال باهم گفت و گو های کامل امشب را بشنویم .

گفت و گوی کامل

گفت و گوی اول

A:能上网吗?

B:可以上网。

گفت و گوی دوم

A:水电费和煤气费怎么交?

B:去银行交就可以。

گفت و گوی سوم

A:房租多少钱?

B:月租2800元。

گفت و گوی چهارم

A:我们什么时候签合同?

B:没问题的话,现在就可以。

گفت و گوی پنجم

A:这是三个月的房租。

B:好的。我给你开一个收据。

تبریزی : دوستان عزیز گفت و گوهای کامل درس امروز را برای شما پخش کردیم

چن : در این بخش دانستیهای فرهنگ چین را برایتان در نظر گرفته ایم .

در چین ، پیش از سال 1980 میلادی، کلماتی مانند " خرید خانه" برای مردم عادی نسبتا نا آشنا بود. چرا که در آن زمان نظام توزیع خانه های مسکونی و نظام اشتراکی اجرا می شد . هر کسی در آپارتمان هایی که نهادها برایش تخصیص می دادند ، زندگی می کرد و تنها کرایه بسیار کمی می پرداخت. البته ، صاحب خانه نمی شد .از دهه 90 قرن بیستم، چین به اجرای سیاست توزیع خانه خاتمه داد و سیاست تجاری شدن مسکن را اجرا کرد. در حال حاضر ، "خرید خانه" یکی ازمورد علاقه ترین اقدامات برای مردم چین به شمار می رود. در ردیف خریداران خانه ، شمار جوانان نیز زیاد است . در برخی مواقع داشتن آپارتمان یک شرط ضروری است . اصولا امروزه چینی ها خرید خانه را در مقایسه با اجاره ترجیح می دهند .

چن: بسیار خوب. درس امروز ما اکنون به پایان رسید. و اما یک سوال برای شما: کرایه این آپارتمان چقدر است ؟ این سوال به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی : اگر شما جواب این سوال را می دانید ، لطفا برای ما به آدرس per@cri.com.cnایمیل کنید . بار دیگر ایمیل برنامه را برای شما تکرار می کنیم . per@cri.com.cn

چن: اگر شما می خواهید اطلاعات بیشتری بدست آورید ،از سایت ماhttp://persian.cri.cn بازدید کنید .دوستان تا در س بعدی خدانگهدار!

تبریزی: 再见!


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید