CRI Online
 

درس سی و هفتم اجاره آپارتمان

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:36:01        cri

چن: خوب، حال درس امروز را شروع کنیم. آقای تبریزی، این بار ما نه تنها به مطالب مربوط به خانه می پردازیم بلکه توانایی زبان چینی شما در زمینه امور زندگی را ارتقا خواهیم داد.

تبریزی: بسیار خوب . خانم چن ،من یک سوال دارم . " این آپارتمان خدمات اینترنت دارد ؟" این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن:بله ، این موضوع بسیار مهم است. می توانید این طور بگویید : (慢速)"能上网吗?"

تبریزی:"能上网吗?"

چن : 上网 خدمات اینترنت

تبریزی : 上网

چن: 吗 یک کلمه کمکی است. نشان می دهد که این جمله یک جمله استفهامی است و در پایان جمله قرار می گیرد . برای مثال: 你好吗? حال شما خوبه؟ 你了解中国吗? با چین آشنایی داری؟

تبریزی : 你好吗?你了解中国吗?

چن:能上网吗?

تبریزی : 能上网吗? این آپارتمان خدمات اینترنت دارد ؟

گفت و گوی اول

A:能上网吗?

B:可以上网。

تبریزی: خوب پول آب ، برق و گاز را باید چطور بپردازم؟ این سوال به زبان چینی چطور پرسیده می شود ؟

چن: می توانی بگویی : 水电费和煤气费怎么交?(慢速)

تبریزی: 水电费和煤气费怎么交?

چن: 水电费 هزینه آب و برق

تبریزی : 水电费

چن : 和 "و"

تبریزی : 和

چین : 煤气费 پول گاز

تبریزی : 煤气费

چن : 怎么 چطور

تبریزی : 怎么

چن : 交 پرداختن ؛ تحویل دادن

تبریزی : 交

چن : 水电费和煤气费怎么交?

تبریزی: 水电费和煤气费怎么交?خوب الان باهم گفت و گوی دو�� را می شنویم .

گفت و گوی دوم

A:水电费和煤气费怎么交?

B:去银行交就可以。

چن: آیا شما می دانید که عبارت "چقدر پول" چطور گفته می شود؟

تبریزی:فکر می کنم می دانم. اما ممکن است که برای کرایه یک آپارتمان تفاوتی وجود داشته باشد. "کرایه ماهانه این آپارتمان چقدر است؟" این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن : شما می توانید این طور بگویید: 房租多少钱? (慢速)

تبریزی:房租多少钱?

چن : 房租 کرایه آپارتمان

تبریزی :房租

چن: 多少钱?چقدر است؟

تبریزی:多少钱?

چن : 房租多少钱? (慢速)

تبریزی:房租多少钱?کرایه ماهانه این آپارتمان چقدر است؟

گفت و گوی سوم

A:房租多少钱?

B:月租2800元。

تبریزی: ما چه وقت قرارداد امضا می کنیم؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن : ما می گوییم :我们什么时候签合同?(慢速)

تبریزی : 我们什么时候签合同?

چن : 我们 یعنی ما

تبریزی : 我们

چن : 什么时候 یعنی چه وقت ؛ کی ؛

تبریزی : 什么时候

چن : 签合同 یعنی قرارداد امضا کردن

تبریزی : 签合同

چن: 我们什么时候签合同?(慢速)

تبریزی : 我们什么时候签合同? ما کی قرارداد امضا می کنیم؟

گفت و گوی چهارم

A:我们什么时候签合同?

B:没问题的话,现在就可以。


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید