CRI Online
 

درس سی و دوم در آژانس جهانگردی

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:32:12        cri

ت: خانم چن، می خواهم آثار ومعروف دیدنی و آثار تاریخی بیشتری در چین ببینم، اما این را نمی توانم به چینی به آژانس جهانگردی بگویم.

چ: شما می توانید بگویید我想多去些地方

ت:我想夺去些地方

چ:我(wo3) یعنی من

ت:من

چ: 想 یعنی خواستن

ت:想

چ: 多 یعنی بیشتر

ت: 多

چ: 去 یعنی رفتن. اینجا به معنی بازدید کردن است

ت: 去

چ: 些 یعنی کمی ، اندکی

ت: 些

چ: 地方 یعنی جا

ت: 地方

چ: 我想多去些地方 یعنی می خواهم از جاهای بیشتری بازدید کنم.

ت:我想夺去些地方

مکالمه 4

A(女):我想多去些地方。

B(男):没问题,我帮你安排。

ت: خانم چن. می خواهم در مسافرت مقداری سوغات و یادگاری بخرم. این ها را از کجا بخرم؟ البته باید قبل از هر چیز بدانم که یادگاری به زبان چینی چه می شود ؟

چ:纪念品

ت: 纪念品

چ: شما می توانید بگویید 哪儿卖纪念品?

ت: 哪儿卖纪念品。 می دانم که 哪儿 به معنی کجا

چ: درست است. شما هم می دانید که 卖 به معنای فروختن است.

ت: درست است. 卖 به معنای فروختن است و با آهنگ چهارم خوانده می شود. متضاد آن 买 است که با آهنگ سوم خوانده می شود و خریدن معنی می کند .

چ: 纪念品 یعنی یادگاری

ت: 纪念品

چ:哪儿卖纪念品?

ت: 哪儿卖纪念品? کجا یادگاری و سوغات فروخته می شود؟

مکالمه 5

A(女):哪儿卖纪念品?

B(男):一直往前走就能看到了。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید