CRI Online
 

درس بیست و سوم در فروشگاه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:28:37        cri

تبریزی:آنها می توانند یخچال را به خانه نقل کنند؟

چن:خوب.能送货吗?

تبریزی: 能送货吗?

چن: 送تحویل دادن ،رساندن، مستقل کردن

تبریزی: 送

چن: 货کالا

تبریزی: 货

对话四:

A:能用信用卡吗?

B:可以。

A:能送货吗?

B:请告诉我您的地址和电话。

چن: حال ما به گفت وگوی کامل امروز گوش می کنیم.

对话一:

A:欢迎光临。

B:我想买一个小冰箱。哪种质量最好?

A:质量都不错。

对话二:

A:哪种是新款的?

B:这个是今年的新款。

A:它的优点是什么?

B:它的噪音特别小。

对话三:

A:别的店更便宜。

B:我们不能再便宜了。1500元是最低价格。

对话四:

A:能用信用卡吗?

B:可以。

A:能送货吗?

B:请告诉我您的地址和电话。

چن:کار امروز ما به پایان رسید .می رسیم به بخش "دانستنی های فرهنگ چین".

دانشتنی های فرهنگ چین:

غربی ها در خوردن غذا از اصول علمی یعنی توجه به تغذیه غذا پیروی می کنند.می توان گفت که تغذیه خوراک معیار عالی غذا خوری غربی ها است.آنان در پختن غذا همیشه برای اجتناب از به هدر رفتن و نیامین های غذا کوشش می کنند.

اما در چین در سالهای زیادی،در تهیه غذاها به رنگ ،بو ،خوش مزگی و شکل غذا توجه داشتند و در نتیجه،غذا را با بمدت زیاد در روغن گرم و با آتش شدید سرخ کرده یا آب پز می کردند و باین ترتیب مواد مغذیه غذا نیز زیاد باقی نمی ماند.اکنون شیوه پختن غذا در چین در حال اصلاح است تا بهترین تعادل بین تغذیه غذا و لذیند بودن آن پیدا شود.به گاهش میزان مصرف نمک و روغن هم دقت می کنند.

چن:دوستان پرسش این درس ما این است: "می توانید تحفیف بدهید ؟به ما بگویید این جمله به زبان چینی چگونه گفته می شود ؟

چن:جواب خود را به نشانی الکترونیکی رادیو @crifm.com Chinese ارسال کنید.دو باره می گویم:Chinese@crifm.com

چن:اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره برنامه هر روز زبان چینی داشته باشید ،از سایت ما بازدید کنید .دوستان تا در س بعدی خدانگهدار

تبریزی:خداحافظ همه شما


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید