CRI Online
 

درس بیست و سوم در فروشگاه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:28:37        cri

تبریزی:من می خواهم تعدادی لوازمات برقی خانگی مانند یخچال بخرم.

چن:خوب.می دانم که در این نزدیگی یک بازار لوازم برقی خانگی وجود دارد.

تبریزی:عالیست .اما ببینیم چینی ها چطور می گویند که : می خواهم یک یخچال کوچک بخرم؟

چن:می توانی این طور بگویید: 我想买一个小冰箱。

تبریزی: 我想买一个小冰箱。

چن: 我من

تبریزی: 我

چن:想خواستن

تبریزی: 想

چن: 买خریدن

تبریزی: 买

چن: 一个یک عدد

تبریزی: 一个

چن:小 کوچک

تبریزی: 小

چن: 冰箱یخچال

تبریزی: 冰箱

چن: 我想买一个小冰箱。

تبریزی: 我想买一个小冰箱。من می خواهم یک یخچال کوچک بخرم.

对话一:

A:欢迎光临。

B:我想买一个小冰箱。哪种质量最好?

A:质量都不错。

تبریزی:می خواهم بدانم کدامیک بهتر است.

چن:می تونی این طور بپرسی: 哪种质量好?کدامیک بهتر است؟

تبریزی: 哪种质量好?

چن: 哪种کدام نوع

تبریزی: 哪种

چن: 质量کیفیت

تبریزی: 质量

چن: 好خوب

تبریزی: 好

چن: 哪种质量好?

تبریزی: 哪种质量好?کدام نوع بهتر است؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید