CRI Online
 

درس بیست و یکم خرید تلفنی

GMT+08:00 || 2009-05-12 19:51:00        cri

چ: 怎么付钱呢? پول چگونه پر داخته می شود ؟

ت: 怎么付钱呢

چ: 怎么 ، چگونه

ت : 怎么

چ: 付钱 ،پرداخت پول

ت : 付钱

چ: 怎么付钱呢?

ت: 怎么付钱呢?، من باید چگونه پول پرداخت کنم ؟

چ: طرف متقابل پیشنهاد می کند که می توانید از طریق اینترنت یا پست پرداخت کنید . اما به نظرم پر داخت در موقع دریافت کالاها بهتر است ، چرا که می توانید اول کیفیت کالاها را چک کنید .

ت: نظر خوبی است .

چ: در آن موقع می توانی بگویی: 可以货到付款

ت:可以货到付款

چ: 可以، ممکن است امکان دارد

ت : 可以

چ:货، جنس ، کالا

ت : 货

چ:到 ، رسیدن

ت : 到

چ:付 ،پرداختن

ت : 付

چ:款 ، پول

ت : 款

چ: 可以货到付款، می توانی در موقع دریافت جنس پول را پرداخت کنی.

ت: 可以货到付款

چ: حالا یک بار دیگر گفتگوی دوم را بشنویم :

گفتگوی دوم :

A: 怎么付钱呢?

B:可以货到付款。

A:请送到北京大学西门。

B:好的。

ت: در ادامه می خواهم بدانم غذا کی می رسد ؟ ببینیم که به ما چه جواب م یدهند.

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间 یعنی شما یک زمان تعیین کنید .

چ:你 یعنی تو

ت:你

چ:说، گفتن

ت:说

چ:一个، یک

ت:一个

چ:时间، وقت ، زمان

ت:时间

چ: 你说一个时间

ت: 你说一个时间، شما وقت را تعیین کنید .

گفتگوی سوم :

A: 您几点能送到?

B:你说个时间。

A:大概12点吧。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید