CRI Online
 

درس هفدهم

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:03:56        cri

گفت و گوی 3:

A:为我们的合作成功干杯!

B:为大家的身体健康干杯!

تبریزی: قبل از ترک ضیافت، باید از میزبان تشکر کرد.این جمله به زبان چینی چه می شود؟

چن: 感谢你们的热情款待。(慢速)

تبریزی: 感谢你们的热情款待。

چن: "感谢" یعنی "تشکر کردن".

تبریزی:感谢。

چن: "你们的" یعنی "شما".

تبریزی: 你们的。

چن: "热情" یعنی " گرم".

تبریزی: 热情。

چن: "款待" یعنی "پذیرایی کردن".

تبریزی: 款待。

چن: 感谢你们的热情款待。(慢速)

تبریزی: 感谢你们的热情款待。 از پذیرایی گرم شما تشکر می کنم.

گفت و گوی 4:

A: 时间不早了。我们该走了。感谢你们的热情款待。

B:欢迎你们以后常来。

چن: حال گفت و گوهای کامل امروز:

گفت و گوی 1:

A:您先请!

B:谢谢。

گفت و گوی 2:

A:你是客人,请坐这儿。

B:好。别这么客气!

گفت و گوی 3:

A:为我们的合作成功干杯!

B:为大家的身体健康干杯!

گفت و گوی 4:

A:时间不早了。我们该走了。感谢你们的热情款待。

B:欢迎你们以后常来。

تبریزی: خوب. حال توجهتان را به بخش دانستنیهای فرهنگی چین جلب می کنم .

متواضع بودن اخلاق خوش و سنتی ملت چین است. در قدیم گفته می شد "از غرور زیان می بیند و از بی تکبری سود " ؛ تمایل برای پذیرش پیشنهادها و انتقادهای دیگران و رفتار مودبانه ؛متواضع بودن فرد را نشان می دهد. برای نمونه، چینی ها هنگامی که مورد ستایش و یا قدردانی دیگران قرار می گیرند، معمولا از فروتنی جواب می دهند: "شما مرا زیاد تشویق و تحسین کردید"(过奖了) ؛ "هنوز به اندازه کافی خوب کار را انجام نداده ام"(我还做得很不够) و غیره. ماهیت "متواضع بودن" چینیان مشخصا احترام و دوستی به دیگران و سختگیری کردن بر خود است. در چین امروزه، اخلاق خوش و تواضع در مه جا توصیه می کند . زیرا متواضع بودن باعث می شود حتی هنگام موفقیت نارسایی ها مشخص شود .

چن: خوب. اما می رسیم به سوالی از شنوندگان .

تبریزی: این عبارت " اول شما بفرمائید " ، به زبان چینی چطور ادا می شود.

اگر پاسخ آن را می دانید، لطفا برای ما پیام اینترنتی بفرستید. نشانی الکترونیکی ما: per@cri.com.cn

سایت ما:

persian.cri.cn

再见!خدانگهدارتان!


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید