CRI Online
 

درس هفدهم

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:03:56        cri

تبریزی: در گفت و گویی که شنیدید، چند عبارت "干杯" وجود دارد.

چن: درسته. امروز ما در یک ضیافت شرکت خواهیم کرد.

تبریزی: بسیار عالیه. حتما غذاهای خوشمزه زیادی هست.

چن: درسته. به زبان چینی ما می گوئیم "您先请"، "اول شما بفرمائید". این جمله می تواند در شرایط متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه، در ضیافت، می توانید بگوئید您先请" تا طرف مقابل و یا خانم ها قبل از شما غذا بردارند.

تبریزی: 您先请。

چن: "您" یعنی "شما"، خطاب محترمانه به شخص دیگر می کنید . معمولا در صحبت کوچکترها با اعضای بزرگتر خانواده و یا میزبان با مهمانان مورد استفاده قرار می گیرد.

تبریزی: 您。

چن: "先" یعنی "اول".

تبریزی:先。

چن: "请" یعنی " بفرمائید".

تبریزی:请。

چین: 您先请。(慢速) اول شما بفرمائید.

تبریزی: 您先请。

گفت و گوی 1:

A: 您先请!

B:谢谢。

چن: "先" "اول".

تبریزی:先。

چین: 您先请。(慢速) اول شما بفرمائید.

تبریزی: 您先请。

گفت و گوی 1:

A: 您先请!

B:谢谢。

تبریزی: پس چطور به您先请" جواب می دهیم؟

چن: می توانید بگویید: 别这么客气!(慢速) یا 别客气。

تبریزی: 别这么客气! اینطور تعارف نکنید.

چن: "别" یعنی " نه"

تبریزی: 别。

چن: "这么" یعنی "چنین" یا "اینقدر".

تبریزی: 这么。

چن: "客气" یعنی "تعارف کردن" که در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تبریزی:。 客气

چن: 别这么客气!(慢速) این جمله به زبان فارسی می شود "خواهش می کنم".

تبریزی: 别这么客气! حال گفت و گوی دوم امروز:

گفت و گوی 2:

A: 你是客人,请坐这儿。

B: 好。别这么客气!

تبریزی: دو باره مرور کنیم: "别" "نه".

چن: درسته. "这么" "چنین" یا "اینقدر".

تبریزی: 这么。

چن: "客气" "تعارف کردن".

تبریزی:客气。

چن: 别这么客气!(慢速) خواهش می کنم.

تبریزی: 别这么客气!

گفت و گوی 2:

A: 你是客人,请坐这儿。

B: 好。别这么客气!

تبریزی: در ضیافت، همیشه شابه ها می نوشیم. این جمله فارسی " برای موفقیت در همکاری !" به زبان چینی چه می شود؟

چن: می شود: 为我们的合作成功干杯!(慢速)

تبریزی: 为我们的合作成功干杯! برای موفقیت در همکاری ما باهم می نوشیم!

چن: "为" حرف اضافه است. معنی آن در این جمله "برای" است.

تبریزی: 为。

چن: "我们的" یعنی "برای ما".

تبریزی: 我们的。

چن: "合作" یعنی "همکاری".

تبریزی:。 合作

چن: "成功" یعنی "موفقیت"، "پیروزی".

تبریزی: 成功。

چن: "干杯" یعنی "نوشیدن".

تبریزی: 干杯。

چن: 为我们的合作成功干杯!(慢速)

تبریزی: 为我们的合作成功干杯! "برای موفقیت در کار !"

گفت و گوی 3:

A:为我们的合作成功干杯!

B:为大家的身体健康干杯! به سلامتی دوستان باهم می نوشیم!

تبریزی: به سلامتی دوستان! به زبان چینی چه می شود؟

چن: می شود: 为大家的身体健康干杯!(慢速)

تبریزی: 为大家的身体健康干杯!

چن: "为" "برای"

تبریزی: 为。

چن: "大家的" یعنی "دوستان" و یا "همکاران ".

تبریزی:大家的。

چن: "身体" یعنی "بدن".

تبریزی: 身体。

چن: "健康" یعنی "سلامتی".

تبریزی: 健康。

چن: "干杯" یعنی "نوشیدن".

تبریزی: 干杯。

چن: می شود: 为大家的身体健康干杯!(慢速)

تبریزی: 为大家的身体健康干杯!

چن: حال دو باره به گفت و گوی 3 گوش فرمائید:


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید