CRI Online
 

درس دوازده در رستوران غذاهای آماده

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:52:58        cri

تبریزی: خانم چن ، یک جمله بسیار مهم را حتما باید حفظ کنم ببخشید می خواهم بگویم ، دستشویی کجاست؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن : آره . این جمله خیلی مهم است. شما می توانید بگویید : 请问,洗手间在哪儿?(慢速)

تبریزی:请问,洗手间在哪儿?

چن : 请问 "ببخشید"؛ "لطفاً"

تبریزی:请问

چن: 洗手间 یعنی دستشویی

تبریزی: 洗手间

چن: 在哪儿 یعنی در کجاست

تبریزی: 在哪儿

چن : 请问,洗手间在哪儿?(慢速)

تبریزی:请问,洗手间在哪儿? ببخشید ، دستشویی کجاست؟ حالا باهم گفت و گوی سوم را بشنویم .

گفت و گوی سوم

A:请问,洗手间在哪儿?

B:往前走,左拐。

تبریزی: وقتی که ما در رستوران غذا می خوریم ، می توانیم از جملاتی که تازه یاد گرفته ایم ، استفاده کنیم . اما من یک سوال دیگر هم دارم. "لطفا چند دستمال کاغذی به من بدهید." این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

چن: می توانید بگویید "请你给我几张餐巾纸(慢速)"

تبریزی:请你给我几张

چن: 请 بفرمایید ، خواهش می کنم.

تبریزی : 请

چن: 你 تو

تبریزی:你

چن: 给我 دادن

تبریزی: 给我

چن: 几 یعنی چند عدد

تبریزی: 几

چن: 张 در این اینجا یک واحد شمارش است

تبریزی: 张

چن: 餐巾纸 دستمال کاغذی

تبریزی: 餐巾纸

چن: 请你给我几张餐巾纸(慢速)

تبریزی:请你给我几张餐巾纸(慢速)" لطفا چند دستمال کاغذی به من بدهید."

گفت و گوی چهارم

A:请你给我几张餐巾纸。

B:好的,请等。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید