CRI Online
 

درس دوازده در رستوران غذاهای آماده

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:52:58        cri

گفت و گوی اول :

A(女)你想吃什么?

B(男):我要一个汉堡,还有一杯红茶。

تبریزی: خانم چن ، در این گفت و گو ، آن آقا می خواهد چه غذایی بخورد؟ این چطور باید گفته شود ؟

چن : او گفت " (hamburger),我要一个汉堡 还有一杯红茶" این جمله یعنی "من یک همبرگر می خواهم و یک فنجان چای "

تبریزی:我要一个汉堡,还有一杯红茶

چن : این جمله کمی طولانی است. اجازه دهید برای شما توضیح دهم . 我要 یعنی می خواهم .

تبریزی: 我要

چن: 一个 یک عدد

تبریزی: 一个

چن : 汉堡 همبرگر

تبریزی: 汉堡

چن: من یک همبرگر می خواهم . 我要一个汉堡(慢速)

تبریزی:我要一个汉堡

چن: 还 یعنی هم ، همچنان

تبریزی: 还

چن: 一杯 یک فنجان

تبریزی : 一杯

چن : 红茶 چای قرمز

تبریزی: 红茶

چن : 还有一杯红茶 من یک فنجان چای قرمز هم می خواهم

تبریزی : 还有一杯红茶

چن : (慢速)我要一个汉堡,还有一杯红茶"من یک همبرگر می خواهم و یک فنجان چای قرمز."

تبریزی:我要一个汉堡,还有一杯红茶

چن : آقای تبریزی آیا شما به تفاوت بین "一个汉堡" و "一杯红茶"پی برده اید؟

تبریزی : بله ، چرا می گوییم که "一个汉堡" ، پس "一个红茶"چرا نمی شود؟

چن : کلمات واحد شمارش زبان چینی بیسار پیچیده است و با زبان های دیگر فرق دارد. برای مثال ، 一本书یک جلد کتاب 、یک قلم 一支笔 در مرحله ابتدایی شما تنها می توانید بطور ساده آن را حفظ کنید.

تبریزی: متوجه شدم. 一本书、一支笔

گفت و گوی اول

A(女)你想吃什么?

B(男):我要一个汉堡,还有一杯红茶。

چن : در حال حاضر تعداد زیادی رستوران غذاهای آماده و سریع در چین وجود دارد. خیلی از چینی ها دوست دارند در آنجا غذا بخورند، اما بعضی ها به بردن غذا به خانه تمایل نشان می دهند . آقای تبریزی شما می دانید که " شما در اینجا غذا می خوری یا می بری؟" به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی: نمی دانم . باید چطور بگویم؟

چن: فروشنده این طور از شما می پرسد؟在这儿吃还是带走?(慢速)

تبریزی:在这儿吃还是带走?(慢速)

چن: درست است. 在 حرف اضافه است. یعنی "در"

تبریزی:在

چن: 这儿 یعنی اینجا

تبریزی: 这儿

چن: 吃 "خوردن"

تبریزی: 吃

چن : 还是یعنی "یا "

تبریزی: 还是

چن: 带走 "بردن"

تبریزی: 带走

چن: 在这儿吃还是带走?(慢速)

تبریزی:在这儿吃还是带走?"تو در اینجا غذا می خوری یا می بری؟"

گفت و گوی دوم

A:在这儿吃还是带走?

B:在这儿吃。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید