CRI Online
 

درس ششم "ملاقات"از برنامه "هر روز زبان چینی"

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:43:40        cri

对话三:

A(女):我们几点见面?在哪儿见面?

B(男):晚上八点。在北京饭店。

چن:خوب،برای تکرار گفت وگوی درس ششم،ما بار دیگر جملاتی را بیان می کنیم ."الو،کی هستی؟"به چینی :喂,请问是哪位?

تبریزی:喂,请问是哪位?

چن:کی وقت داری؟你什么时候有空?

تبریزی: 你什么时候有空?

چن:"什么时候"یعنی"کی"

تبریزی: 什么时候

چن:"有空"یعنی"وقت داشتن"یا"بیکار بودن "

تبریزی: 有空

چن:کی وقت داری؟你什么时候有空?

تبریزی: 你什么时候有空?

چن:"کی و کجا ملاقات می کنیم؟"به چینی

"我们几点见面?在哪儿见面?"

تبریزی: 我们几点见面?在哪儿见面?

چن:"کی"یعنی"几点"

تبریزی: 几点

چن:"见面"یعنی"ملاقات"

تبریزی: 见面

چن:"در کجا"یعنی"在哪儿"

تبریزی: 在哪儿

چن:بار دیگر می گویم:"کی ملاقات می کنیم؟"به چینی"我们几点见面?"

تبریزی: 我们几点见面?

چن:"کجا ملاقات می کنیم"یعنی"在哪儿见面?"

تبریزی: 在哪儿见面?حال ما به گفت وگوی کامل امروز گوش می کنیم.

对话一

A(女):喂,请问是哪位?

B(男):喂,我是王龙。

对话二:

B(男):你什么时候有空?

A(女):周末。

B(男):我们一起吃饭好吗?

A(女):可以。

对话三:

A(女):我们几点见面?在哪儿见面?

B(男):晚上八点。在北京饭店。

چن:کار امروز ما به پایان رسید .می رسیم به بخش دانستنی های فرهنگ چین".

در هر کشوری،مردم هنگام پذیرفتن هدیه و یا یک تحفه به یک شکلی از کلمات خجسته استفاده می کنند .ممکن است در کشورهای غربی، از طریق یک بوسه یا بغل کردن طرف مقابل ابراز تشکر شود . در چنین موقعی اصولا چینی ها می گویند:نمی خواهم،یعنی سعی می کنند تعارفاتی داشته باشند یا می گویند ،خیلی شرمنده ام .ولی این فقط تعارف است .چینی ها هیچوقت هدیه را در مقابل کسی که به آنها داده است باز نمی کند. در حالی که در ایران تقریبا برعکس است و بیشتر مردم سعی دارند هدیه را باز کنند . بر اساس سنت،چینی ها به ارزش هدیه خیلی توجه کرده و تنها هدیه با ارزش به دوستان می دهند تا آرزوی های قبلی خود را به این شکل بیان کرده باشند .به همین دلیل،هدیه چینی ها همیشه با ارزش است.

چن:پرسش این جلسه ما این است:

تبریزی:"کی وقت داری؟"به چینی چگونه گفته می شود ؟

چن:جواب خودتان را در باره این مسئله به نشانی الکترونیکی رادیو:per@cri.com.cn ارسال کنید.دو باره می گویم: per@cri.com.cn

چن:اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره 900 جمله چینی بدانید،از سایت ما بازدید کنید .دوستان تا در س بعدی خدانگهدار

تبریزی:خداخافظ.مراقب خودتان باشید سلامت شما آرزوی ماست !


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید