CRI Online
 

درس ششم "ملاقات"از برنامه "هر روز زبان چینی"

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:43:40        cri

چن:خوب.حالا،ما نکات مهم درس ششم را می شنویم :

喂,请问是哪位?你什么时候有空?我们几点见面?在哪儿见面?

تبریزی:من مدتی است که در چین هستم متوجه شدم که چینی ها هنگام تلفن زدن ،همیشه اول از کلمه "喂" استفاده می کنند .

چن:آفرین نکته خوبی رو اشاره کردی ."喂"مثل"الو"

تبریزی:پس،چینی ها چه چور می پرسند "کی هستی"؟

چن:شما می تونی این طور بگی:请问是哪位?

تبریزی: 请问是哪位?

چن:"请"یعنی"لطفا"

تبریزی: 请

چن:"问"یعنی"پرسیدن"

تبریزی: 问

چن: 请问

تبریزی:"请问"،"یک سوال دارم"

چن:"是"یعنی"بودن"

تبریزی:是

چن:"哪位(nei3 wei4)"،"کی هستی؟"

تبریزی: "哪位(nei3 wei4)"

چن:یا می توانی اینطور بگی:哪位(na 3 wei4)

تبریزی: 哪位(na 3 wei4)

چن:دوستان ، جملات را توجه کردید سعی کنید بخوانید.喂,请问是哪位?

تبریزی: 喂,请问是哪位?

对话一

A(女):喂,请问是哪位?

B(男):喂,我是王龙。

چن:خوب.اگر تو بخواهی از دوستت دعوت کنی،.می دانی چطور باید بگویی و این کار را انجام دهی مثلا بپرسی "کی وقت داری؟"

تبریزی:درسته.این جمله خیلی به درد می خوره.شما بگید بدانیم به زبان چینی چطور بگوییم؟

چن:من به شما می گویم:你什么时候有空?

تبریزی: 你什么时候有空?

چن:"你 "یعنی" تو "

تبریزی: 你

چن:"什么"یعنی"چیست"

تبریزی: 什么

چن:"时候"یعنی"وقت"یا"زمان"

تبریزی: 时候

چن:"有空"یعنی"وقت داشتن"

تبریزی: 有空

چن:بار دیگر می گویم:"کی وقت داری؟"به چینی"你什么时候有空?"

تبریزی: 你什么时候有空?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید