CRI Online
 

درس شصت و پنجم تمرین صبحگاهی

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:37:20        cri

چن: چینی ها ساعات خواب را خوب تنظیم می کنند و می گویند زود خوابیدن و زود از خواب برخاستن برای سلامت بدن خوب است.

تبریزی: اگر صبح ها نرمش کنیم برای بدن خوب است . می خواهم یک دوست چینی را به این نرمش دعوت کنم .

چن: می توانی اینجور بگویی: 该起床了。

تبریزی: 该起床了。

چن: "该"باید

تبریزی: 该。

چن: "起床"از خواب بر خاستن

تبریزی: 起床。

چن: 该起床了。

تبریزی: 该起床了。 بهتر است بیدار شوی

چن: حال گفت و گوی اول امروز:

对话一:

A: 该起床了。别睡了!

B: 我还困着呢。

تبریزی: خانم چن این جمله "هوای صبح بسیار خوب است" به زبان چینی چه می شود؟

چن: 早上的空气真好!

تبریزی: 早上的空气真好!

چن: "早上"صبح یا پیش از ظهر

تبریزی: 早上。

چن: "空气" یعنی هوا

تبریزی: 空气。

چن: "真"یک کلمه قید است و معنی "واقعا" می دهد . برای نمونه: 空气真好!他唱歌唱得真好听。

تبریزی: 真。

چن: "好" یعنی خوب.

تبریزی: 好。

چن: 早上的空气真好!

تبریزی: 早上的空气真好!یعنی هوای صبحگاهان بسیار خوب است.

چن: حال گفت و گوی دوم امروز:

对话二:

A: 早上的空气真好!

B: 现在北京的空气越来越好了。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید