CRI Online
 

درس چهل و هشتم در داروخانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:30:03        cri

چ: طبق معمول، فروشنده به شما پیشنهاد می کند که این نوع یا آن نوع دارو را بخورید، . آنها این طور به شما می گویند: 你试试这种药。

ت: 你试试这种药。

چ: 你 تو

ت: 你

چ: 试试 امتحان کردن

ت: 试试

چ: در زبان چینی ، برخی فعل ها می تواند پشت سرهم تکرار شود . برای مثال، 试 که می توان گفت : 试试 .

ت: خیلی جالب است. این با زبان فارسی یکسان نیست، در زبان فارسی بندرت این اتفاق می افتد .

چ: 这种药 این نوع دارو.

ت : 这种药

چ: 你试试这种药

ت: 你试试这种药 این دارو را امتحان کن.

گفت و گوی دوم

A:应该吃什么药呢?

B:你试试这种药。

A:行。

چ: بعضی وقتها، بیشتر هم توضیح می دهند . مثلاً می گویند این دارو بسیار موثر است.

ت : این خیلی طبیعی است.اما این جمله چطور به زبان چینی گفته می شود؟

چ: 这种药效果不错。

ت: 这种药效果不错。

چ: 这种 این نوع

ت: 这种

چ: 药 دارو

ت: 药

چ: 效果 اثر ، نتیجه

ت: 效果

چ: 不错 بسیار خوب است ، بسیار موثر است.

ت: 不错

چ: 这种药效果不错。

ت: 这种药效果不错。 اثر این نوع داور بسیار خوب است.

گفت و گو سوم :

A:这种药效果不错。

B:有副作用吗?

A:没什么副作用。

چ: 这种药 این نوع دارو

ت : 这种药

چ: 效果不错 بسیار موثر است

ت: 效果不错

چ: 这种药效果不错。

ت: 这种药效果不错。 این نوع داور بسیار خوب است.

بار دیگر گفت و گوی سوم را بشنویم.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید