CRI Online
 

درس سی ام سفر با اتومبیل

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:27:31        cri

对话二:

A: 周末有什么计划?

B: 我们想开车去长城玩玩。

چن: در جواب به "周末有什么计划?" ,می توانید بگویید: "我们打算开车去长城"。

تبریزی: فهمیدم. "长城"یعنی دیوار چین. درست است؟

چن:بله،"开车","رانندگی کردن با ماشین".

بگذارید دوباره گوش کنیم.

对话二:

A: 周末有什么计划?

B: 我们想开车去长城玩玩。

تبریزی:می خواهم از دوست چینی خودم بپرسم "ما کی حرکت می کنیم؟"

چن: شما می توانید بگویید: "咱们什么时候出发?"

تبریزی: 咱们什么时候出发?

چن: "咱们"در گفتار معنی ما می دهد.

تبریزی: 咱们。

چن: "什么时候","کی، چه موقع، چه وقت".

تبریزی: 什么时候。

چن: "出发","حرکت کردن، عزیمت کردن".

تبریزی: 出发。

چن: 咱们什么时候出发?

تبریزی: "咱们什么时候出发?","ما کی حرکت می کنیم؟"

对话三:

A: 咱们什么时候出发?

B: 星期六早上6点在大门口见面。

تبریزی: فرض کنیم ما این جای دیدنی را بازدید کردیم . می خواهم بدانم جای دیدنی بعدی کجاست و تا آنجا چقدر راه است .

چن: 下一个景点还有多远?

تبریزی: 下一个景点还有多远?

چن: "下一个","بعدی ، مقصد بعدی".

تبریزی: 下一个。

چن: "景点","جای دیدنی".

تبریزی: 景点。.

چن: "还有","بازهم، همچنان".

تبریزی: 还有。

چن: "多远", "چقدر راه، چقدر فاصله".

تبریزی: 多远。

چن: "下一个景点还有多远?""تا جای دیدنی بعدی چقدر راه است؟"

تبریزی: 下一个景点还有多远?

چن: 对话四:

A:下一个景点还有多远?

B:我也不太清楚.大概还有10公里。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید