CRI Online
 

درس سی و پنجم اصلاح کردن مو

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:00:41        cri

تبریزی: پس به آنان بگویید: لطفا کمی اصلاح کنید.

چن: این جلمه به زبان چینی یعنی : "修一下就可以了。"

تبریزی: 修一下就可以了。

چن: "修一下"یعنی "کمی اصلاح کردن".

تبریزی: 修一下。

چن: این جمله به زبان چینی یعنی : "修一下就可以了。"

تبریزی: 修一下就可以了。

گفتگوی اول:

A: 我想剪头发。

B:你想怎么剪。

A: 修一下就可以了。

B:好的,请先洗头。

تبریزی: امروزه بسیاری از دختران دوست دارند موهایشان را رنگ کنند تا شیک تر شوند. این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: 我想染头发。

تبریزی: 我想染头发。

چن: "我想"یعنی "می خواهم"

تبریزی: 我想。

چن: "染"یعنی "رنگ کردن".

تبریزی: 染。

چن: 我想染头发。

تبریزی: 我想染头发، می خواهم موهایم را رنگ کنم.

چن: گفتگوی دوم

A: 我想染头发。

B:你想染什么颜色。

A: 棕色怎么样。

B:不错。很时髦。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید